Banner
This is my site Written by admin on 30. 7. 2013 – 19.53

 

V rámci projektu „Regenerace bytového domu Rakovnická 196, Děčín 3 – Staré Město“
č. CZ.1.06/5.2.00/07.08211 bylo provedeno komplexní zateplení obálky budovy včetně výměny okenních a dveřních otvorů za nová plastová, rekonstrukce vnitřních instalací (ÚT, ZTI, elektro a plyn), rekonstrukce stávající dožilé Eternitové krytiny za novou živičnou krytinu. 40% způsobilých výdajů bylo financováno v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 5. Národní podpora územního rozvoje.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

Posted in  

Comments are closed.

aktuální zpravy a oblíbený android