Banner
Fotovoltaické systémy
This is my site Written by admin on 5. 3. 2009 – 14.06
Elektřina ze Slunce – Peníze z nebe
Nejlépe je investovat do domovních solárních elektráren.
Ceny energií z doby před deseti lety se pravděpodobně už nikdy nevrátí.
Člověk naopak musí počítat s tím, že ceny energií budou nadále růst.

elektřina ze slunce

Nejlépe je investovat do domovních solárních elektráren.
Ceny energií z doby před deseti lety se pravděpodobně už nikdy nevrátí.
Člověk naopak musí počítat s tím, že ceny energií budou nadále růst.

Proto je velmi prozíravé, když se nejen obce a firmy, ale i majitelé domů zaměří
na využití alternativních zdrojů energií a vlastní výrobu elektrické energie z instalované
solární fotovoltaické elektrárny. Vlastní výrobou a následným prodejem je možné si zajistit dlouhodobý
příjem peněz, který může pokrýt stávající, ale i budoucí provozní náklady celého RD nebo objektu.
S výrobou elektrické energie má velké zkušenosti západní Evropa a to hlavně naši sousedé v Německu. V posledních
pár letech dochází ke značnému nárůstu instalací solárních fotovoltaických elektráren také u nás, protože území České republiky
je z hlediska pokrytí slunečním svitem na velmi dobré úrovni.

Letošní rok je pro investory malých fotovoltaických solárních elektráren velmi  příznivý a to hlavně po stránce státní podpory. Lze získat až 50% dotaci ve výši max. částky 200 000,- Kč, výkupní doba elektrické energie je po dobu 20 let včetně daňového zvýhodnění. Výkupní ceny začínají na 13,46 Kč za každou vyrobenou kWh elektrické energie.

Pokud se rozhodneme rekonstruovat, stavět či modernizovat RD nebo objekt je dobré se nad touto variantou zamyslet. Mezi firmy, které Vám rádi s touto problematikou pomohou patří v našem regionu česká společnost R.I.P. Děčín, spol. s r.o., která se již 11 let zabývá alternativními zdroji energie (tepelná čerpadla, solární kolektory).

V posledních letech tato firma rozšířila své služby na technologický systém Klare Sonne (čisté slunce). V označení Klare Sonne se skrývá garance odborné práce zahrnující přípravné, poradenské, instalační, administrativní a také servisní činnosti související s výrobou elektrické energie z fotovoltaických systémů. Zájemci o možnost získat vlastní solární elektrárnu se mohou obrátit na naši společnost: R.I.P. Děčín, spol. s r.o.

kolektory2

.

Comments are closed.

aktuální zpravy a oblíbený android