Banner

Author Archive

Icon Written by admin on 30. 7. 2013 – 19.53

  V rámci projektu „Regenerace bytového domu Rakovnická 196, Děčín 3 – Staré Město“ č. CZ.1.06/5.2.00/07.08211 bylo provedeno komplexní zateplení obálky budovy včetně výměny okenních a dveřních otvorů za nová plastová, rekonstrukce vnitřních instalací (ÚT, ZTI, elektro a plyn), rekonstrukce stávající dožilé Eternitové krytiny za novou živičnou krytinu. 40% způsobilých výdajů bylo financováno v rámci Integrovaného operačního […]Co to je tepelné čerpadlo

Icon Written by admin on 11. 3. 2009 – 16.25

Tepelné čerpadlo je technické zařízení, které využívá přírodní zákony – „teplo se předává z teplejšího tělesa na chladnější“. Tato charak-teristika platí do doby, pokud nepřivedeme do systému z vnějšku další energii. Pak Ize po-chod obrátit a teplo „vyzvednout“ z nižší teplotní hladiny na hladinu vyšší. Nejznámější tepelné čerpadlo je kompresorové, na trhu se již objevila […]Fotovoltaické systémy

Icon Written by admin on 5. 3. 2009 – 14.06

Elektřina ze Slunce – Peníze z nebe Nejlépe je investovat do domovních solárních elektráren. Ceny energií z doby před deseti lety se pravděpodobně už nikdy nevrátí. Člověk naopak musí počítat s tím, že ceny energií budou nadále růst. Nejlépe je investovat do domovních solárních elektráren. Ceny energií z doby před deseti lety se pravděpodobně už […]test

Icon Written by admin on 5. 3. 2009 – 8.27

testNová produktová řada

Icon Written by admin on 13. 2. 2009 – 10.02

Nová produktová řada Získávání energie pomocí vrtů hloubkové vrty o průměru 130 – 250 mm hloubka vrtu dle velikosti tepelného čerpadla z vrtu 1 m lze získat od 30 – 100 W energie dle složení půdy Plošné kolektory v hloubce 1,5 -1,8m je země celoroční teplá od +6 až +10°C velikost plochy kolektoru je 2 […]Solární kolektory – sluneční energie

Icon Written by admin on 4. 2. 2009 – 20.35

Sluneční energie (sluneční záření, solární radiace) představuje v nějaké formě drtivou většinu energie, která se na Zemi nachází a využívá. Vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. Vzhledem k tomu, že vyčerpání zásob vodíku na Slunci je očekáváno až v řádu miliard let, je tento zdroj energie označován jako obnovitelný. Příkon záření dopadajícího na povrch zemské […]Tepelná čerpadla

Icon Written by admin on 4. 2. 2009 – 20.24

epelné čerpadlo je technické zařízení, které využívá přírodní zákony – „teplo se předává z teplejšího tělesa na chladnější“. Tato charak-teristika platí do doby, pokud nepřivedeme do systému z vnějšku další energii. Pak Ize po-chod obrátit a teplo „vyzvednout“ z nižší teplotní hladiny na hladinu vyšší. Nejznámější tepelné čerpadlo je kompresorové, na trhu se již objevila […]Fotovoltaické systémy – úvod

Icon Written by admin on 4. 2. 2009 – 17.59

Nejlépe je investovat do domovních solárních elektráren. Ceny energií z doby před deseti lety se pravděpodobně už nikdy nevrátí. Člověk naopak musí počítat s tím, že ceny energií budou nadále růst. Proto je velmi prozíravé, když se nejen obce a firmy, ale i majitelé domů zaměří na využití alternativních zdrojů energií a vlastní výrobu elektrické […]

aktuální zpravy a oblíbený android